Wat is Reiki?

Het woord Reiki komt uit Japan en betekent "universele levens energie". Het is een eeuwenoude natuurlijke methode ter ondersteuning van de reguliere geneeskunst of therapieën, waarbij energie wordt doorgegeven via de handen van de Reiki behandelaar.

Reiki is het doorgeven van universele levensenergie en het stimuleert het zelfgenezend vermogen.

Reiki is ook meer dan alleen maar handoplegging. Het is een weg, een proces van ontwaken en herkennen.
Ieder die zich bewust met Reiki heeft verbonden, heeft zich op de weg begeven om meer te ervaren , over het leven, over de werking van de wetten van de geest, over alle dingen die uitstijgen boven de voorstellingen die we tot nu toe hebben.
Het gaat dus om de levensenergie die stroomt en alles omvat. Reiki is een middel om deze kracht in ons zelf bewust te benutten en te gebruiken, te activeren en ons zelf daardoor sterker te maken.

We zien dus dat Reiki een bijzondere helende energie is die veel meer is dan alleen Ki. Reiki is Ki die rechtstreeks door een hogere macht wordt geleid. Die hogere macht kun je ook God noemen, het Opperwezen, het Universum, de kosmische geest, Al dat is, Jehova, Krishna, Boeddha, de Grote Geest enz.

Iedereen heeft deze levensenergie nodig voor een gezond en gelukkig leven.

Reiki is geen geloofsovertuiging maar meer een levenshouding.

Reiki wordt via een inwijding in je Aura gezet en bestaat uit Reiki 1,2,en 3 het Masterschap.

Om de Reiki energie zo zuiver en integer te kunnen geven bestaan er een vijftal leefregels, hier dient men zich aan te houden.

 

Reiki leefregels

"Maak je vandaag nu eens niet boos"

"Maak je vandaag nu eens geen zorgen"

"Verdien vandaag je brood (je geld) eerlijk"

"Wees juist vandaag eens dankbaar naar al wat leeft"

"Toon respect voor je leraren, ouders en ouderen".